Events – American School of Kosova

about this events:

This year we are wanting to explore how design thinking can help focus teaching and learning in the classroom and throughout the school. It is easy to get overwhelmed with all the needs we are faced with, but hope that by exploring a thinking structure we will find empowerment and successful strategies. How do we go about selecting appropriate technology to integrate? Why is it important to consciously consider how to build empathy with our students? How do we decide what goals we should target when there are so many? What connections can we make between ourselves so that we share this responwsibility and learn from each other? How can we use technology and the mindset of global service to our benefit of deep learning?

LOCATION:

This year we are wanting to explore how design thinking can help focus teaching and learning in the classroom and throughout the school. It is easy to get overwhelmed with all the needs we are faced with, but hope that by exploring a thinking structure we will find empowerment and successful strategies. How do we go about selecting appropriate technology to integrate? Why is it important to consciously consider how to build empathy with our students? How do we decide what goals we should target when there are so many? What connections can we make between ourselves so that we share this responwsibility and learn from each other? How can we use technology and the mindset of global service to our benefit of deep learning?

REGISTRATION:

For Registration please contact: Ms. Feride Rusinovci: [email protected] For Questions please contact: English Mr. Keith Miller: [email protected] Albanian Ms. Ujkane Hana: [email protected]

TEMA:

Këtë vit duam të shqyrtojmë se si dizajnimi i të menduarit mund të ndihmojë në përqëndrimin e mësimdhënies, mësimit në klasë dhe në shkollë. Është e lehtë të mërzitemi me të gjitha nevojat që jemi ballafaquar, por shpresojmë që duke eksploruar një strukturë të mendimit ne do të gjejmë fuqizim dhe strategji të suksesshme. Si mundemi të zgjedhim teknologjinë e duhur për t’u integruar? Pse është e rëndësishme të konsiderojmë në mënyrë të ndërgjegjshme si të ndërtojmë ndjeshmëri tek nxënësit? Si mund të vendosim cilat qëllime duhet të synojmë kur ka kaq shumë? Çfarë lidhjesh duhet të krijojmë ndërmjet vetëvetes që të mund ta ndajmë këtë përgjegjësi dhe të mësojmë nga njëri-tjetri? Si mund ta përdorim teknologjinë dhe mentalitetin e shërbimit global në dobi tonë të mësimnxënies së thellë?

LOKACIONI:

American School of Kosova gjendet në Shkabaj dhe është një kilometër larg ambasadës së re amerikane, në hyrje të autostradës për Mitrovicë.

PĂ‹RMBLEDHJE:

Kjo konferencë do të mbahet fundjavën e fundit të shkurtit më 28 dhe 29 shkurt prej orës 8:00-16:00. Pjesëmarrësit do të mbajnë 15 orë të zhvillimit profesional dhe do të pajisen me një çertifikatë që dëshmon pjesëmarrjen e tyre në “Kosovo Learning Summit”. Data e fundit për tu regjistruar është më 20 Shkurt, 2020 dhe mund të marrin pjesë vetëm 250 persona. Çmimi i pjesëmarrjes është 20 euro për konferencën e plotë, pushimin e kafesë dhe drekën nga kuzhina e ASK.

REGJISTRIMI:

PĂ«r t’u regjistruar ju lutem kontaktoni: Znj. Feride Rusinovci: [email protected] PĂ«r pyetje ju lutem kontaktoni: SHQIP: Znj.Ujkane Hana: [email protected] ANGLISHT: Z.Keith Miller: [email protected]